BestStacja
  PARTNERZY! wymiana
 

Wymaina reklam (banerów itd)


Wstawisz naszą reklame my wstawimy twoją!
Nasze!:Kod:


<a href="http://beststacja.pl.tl"><img src="http://www.fotoload.pl/123aa27/a76036de0369e79449d7740a51d92a50961.gif" alt="tekst alternatywny" /></a>

Wygląd!


tekst alternatywny

Kod:
<a href="http://beststacja.pl.tl"><img src="http://www.fotoload.pl/123aa15/66b6ace32e8a0ce72c54296ec9629f9810574.gif
"opis hiprłącza"/></a>

Wygląd:

a href="http://gabrys-patryk.pl.tl"> ;
Iv.pl ;
 
  By. SZPAKU